The Shaping of Interest in Mathematics in the “Świerszczyk” Magazine in the 20th Century = Kształtowanie zainteresowań matematyką na łamach czasopisma „Świerszczyk” w XX wieku

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: The Shaping of Interest in Mathematics in the “Świerszczyk” Magazine in the 20th Century = Kształtowanie zainteresowań matematyką na łamach czasopisma „Świerszczyk” w XX wieku
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • Rok: 2017
 • ISSN: 1896-2327
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/article/view/982
 • Strony od-do:
  • 41-53
  • 0.9
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Zdobywanie doświadczeń edukacyjnych dzieci klas I-III można wzbogacić wykorzystując różnorodne środki dydaktyczne. Niewątpliwie jednym z nich mogą stać się materiały drukowane, dlatego przedmiotem prezentowanego tekstu uczyniono czasopismo „Świerszczyk” w okresie XX wieku. Celem dokonanej analizy było ukazanie magazynu jako pomocy dydaktycznej dla nauczycieli klas I-III w toku realizacji zajęć z zakresu edukacji matematycznej. W tym kontekście zwrócono szczególną uwagę na obecność w tygodniku zadań, gier i ćwiczeń stanowiących impuls do zainteresowania się matematyką uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Ilość, rodzaj, a także jakość treści „Świerszczyka” odnoszących się do matematyki różniła się w zależności od dekady XX wieku. Jednak wielorakość tekstów, a także zadań kierowanych do młodych czytelników była wsparciem na początku ich edukacyjnej drogi. Mogła stać się również inspiracją dla nauczycieli uczniów klas I-III do realizacji ciekawych i aktywizujących zajęć. Szczególnie zamieszczane w magazynie gry planszowe oraz karciane przyczyniały się do kształtowania u dzieci wielu kompetencji kluczowych (zwłaszcza z zakresu matematyki), pobudzały do modyfikacji zamieszczonych pomysłów przyczyniając się tym samym do rozwijania kreatywności i wyobraźni.
  • The acquisition of educational experiences by children from grades 1-3 may be enhanced by means of the use of various didactic aids. Undoubtedly, one of them may be printed materials; therefore, the subject matter of the presented text is the "Świerszczyk" magazine published in the 20th century. The objective of the analysis was to show the magazine as a didactic aid for teachers of grades 1-3 in the course of teaching mathematics. In this context, special attention was paid to the presence of tasks, games and exercises which offer an incentive for taking an interest in mathematics for early-school pupils. The quantity, type, and also the quality of the "Świerszczyk" content referring to mathematics varied, depending on the decade of the 20th century. However, the diversity of texts and also tasks addressed to young readers was a support at the beginning of their educational path. It could also provide an inspiration for teachers of grades1-3 with respect to preparing interesting and activating lessons. In particular, board games and card games included in the magazine contributed to the formation of a number of vital competences in children (especially in the area of mathematics), encouraged them to modify the presented ideas and stimulated the development of creativity and imagination.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a The Shaping of Interest in Mathematics in the “Świerszczyk” Magazine in the 20th Century = Kształtowanie zainteresowań matematyką na łamach czasopisma „Świerszczyk” w XX wieku
 • 003 $b 0000-0003-1914-6600
 • 003 $a Helena Oskwarek (Autor)
 • 003 $a KATARZYNA SZEWCZUK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 1896-2327
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/article/view/982
 • 015 $a 41-53
 • 016 $a 0.9
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Zdobywanie doświadczeń edukacyjnych dzieci klas I-III można wzbogacić wykorzystując różnorodne środki dydaktyczne. Niewątpliwie jednym z nich mogą stać się materiały drukowane, dlatego przedmiotem prezentowanego tekstu uczyniono czasopismo „Świerszczyk” w okresie XX wieku. Celem dokonanej analizy było ukazanie magazynu jako pomocy dydaktycznej dla nauczycieli klas I-III w toku realizacji zajęć z zakresu edukacji matematycznej. W tym kontekście zwrócono szczególną uwagę na obecność w tygodniku zadań, gier i ćwiczeń stanowiących impuls do zainteresowania się matematyką uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Ilość, rodzaj, a także jakość treści „Świerszczyka” odnoszących się do matematyki różniła się w zależności od dekady XX wieku. Jednak wielorakość tekstów, a także zadań kierowanych do młodych czytelników była wsparciem na początku ich edukacyjnej drogi. Mogła stać się również inspiracją dla nauczycieli uczniów klas I-III do realizacji ciekawych i aktywizujących zajęć. Szczególnie zamieszczane w magazynie gry planszowe oraz karciane przyczyniały się do kształtowania u dzieci wielu kompetencji kluczowych (zwłaszcza z zakresu matematyki), pobudzały do modyfikacji zamieszczonych pomysłów przyczyniając się tym samym do rozwijania kreatywności i wyobraźni.
 • 020 $a The acquisition of educational experiences by children from grades 1-3 may be enhanced by means of the use of various didactic aids. Undoubtedly, one of them may be printed materials; therefore, the subject matter of the presented text is the "Świerszczyk" magazine published in the 20th century. The objective of the analysis was to show the magazine as a didactic aid for teachers of grades 1-3 in the course of teaching mathematics. In this context, special attention was paid to the presence of tasks, games and exercises which offer an incentive for taking an interest in mathematics for early-school pupils. The quantity, type, and also the quality of the "Świerszczyk" content referring to mathematics varied, depending on the decade of the 20th century. However, the diversity of texts and also tasks addressed to young readers was a support at the beginning of their educational path. It could also provide an inspiration for teachers of grades1-3 with respect to preparing interesting and activating lessons. In particular, board games and card games included in the magazine contributed to the formation of a number of vital competences in children (especially in the area of mathematics), encouraged them to modify the presented ideas and stimulated the development of creativity and imagination.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core