Metafizyczna potęga bieli

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Metafizyczna potęga bieli
 • Autor/Autorzy: JÓZEF RUSZAR (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2022
 • Tom: 3/2022
 • Numer: 38
 • ISSN: 2081-1446
 • e-ISSN: 2719-8014
 • DOI: 10.35765/pk.2022.3803.29
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/download/2408/2157
 • Strony od-do: 501–511
 • Abstrakt:
  • Interpretacja wiersza Jana Polkowskiego Morze białe analizuje fenomen istnienia współczesnej poezji religijnej niekoniecznie tematycznie zajmującej się Bogiem. Istotą takiej poezji jest wizja świata, z gruntu religijna, zakładająca ufność i zawierzenie bez względu na świecką materię wiersza, który może opisywać najgorsze zbrodnie. Autor ukazuje, że w przypadku najlepszej poezji religijnej zasada anima naturaliter christiana oznacza, że fundamentalna dobroć Boga istnieje w wierszach bezwiednie, właśnie naturalnie, a nie jako coś dodanego czy wykoncypowanego.
  • The interpretation of Jan Polkowski’s poem Morze białe [White Sea] analyzes the phenomenon of contemporary religious poetry that does not necessarily thematically deal with God. The essence of such poetry is a vision of the world, fundamentally religious, assuming trust and entrustment regardless of the secular matter of the poem, which can describe the worst of crimes. The author shows that in the case of the best religious poetry, the principle of anima naturaliter christiana implies that the fundamental goodness of God exists in the poems involuntarily, simply naturally, and not as something added or crafted.
 • Słowa kluczowe:
  • Bruno Jasieński
  • GUŁag
  • Jan Polkowski
  • komunistyczne zbrodnie
  • Ryszard Krynicki
  • sacrum w literaturze
  • Sołówki
  • świętość w literaturze
  • współczesna poezja religijna
  • Wyspy Sołowieckie
 • Dyscyplina: literaturoznawstwo

MARC

 • 002 $a Metafizyczna potęga bieli
 • 003 $b 0000-0002-0321-8481
 • 003 $a JÓZEF RUSZAR (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 3/2022
 • 010 $a 38
 • 011 $a 2081-1446
 • 012 $a 2719-8014
 • 013 $a 10.35765/pk.2022.3803.29
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/download/2408/2157
 • 015 $a 501–511
 • 019 $a Interpretacja wiersza Jana Polkowskiego Morze białe analizuje fenomen istnienia współczesnej poezji religijnej niekoniecznie tematycznie zajmującej się Bogiem. Istotą takiej poezji jest wizja świata, z gruntu religijna, zakładająca ufność i zawierzenie bez względu na świecką materię wiersza, który może opisywać najgorsze zbrodnie. Autor ukazuje, że w przypadku najlepszej poezji religijnej zasada anima naturaliter christiana oznacza, że fundamentalna dobroć Boga istnieje w wierszach bezwiednie, właśnie naturalnie, a nie jako coś dodanego czy wykoncypowanego.
 • 020 $a The interpretation of Jan Polkowski’s poem Morze białe [White Sea] analyzes the phenomenon of contemporary religious poetry that does not necessarily thematically deal with God. The essence of such poetry is a vision of the world, fundamentally religious, assuming trust and entrustment regardless of the secular matter of the poem, which can describe the worst of crimes. The author shows that in the case of the best religious poetry, the principle of anima naturaliter christiana implies that the fundamental goodness of God exists in the poems involuntarily, simply naturally, and not as something added or crafted.
 • 021 $a Bruno Jasieński
 • 021 $a GUŁag
 • 021 $a Jan Polkowski
 • 021 $a komunistyczne zbrodnie
 • 021 $a Ryszard Krynicki
 • 021 $a sacrum w literaturze
 • 021 $a Sołówki
 • 021 $a świętość w literaturze
 • 021 $a współczesna poezja religijna
 • 021 $a Wyspy Sołowieckie
 • 022 $a communist crimes
 • 022 $a contemporary religious poetry
 • 022 $a GULAG
 • 022 $a sacred in literature
 • 022 $a sanctity in literature
 • 022 $a Solovetsky Islands
 • 022 $a Solovki
 • 966 $a literaturoznawstwo
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Dziennikarstwa

Dublin Core

Pliki

2022_Ruszar J_Metafizyczna potęga....pdf (289 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny