Uchwała nr 33/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. W sprawie: zmiany Uchwały nr 11/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. wydanej w przedmiocie zatwierdzenia „Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023”

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała nr 33_2021_2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. W sprawie_ zmiany Uchwały nr 11_2021_2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. wydanej w przedmi.pdf (216 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok aka (1).pdf (644 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny