Zarządzenie nr 7/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na druk i dystrybucję książek w ramach Zadania MEiN Słowniki Społeczne

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 7_2022_2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań, do których stosuje się us.pdf (535 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny