Wsparcie dla czasopism naukowych - Perspektywy Kultury

Kolekcja
projekty
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Tytuł Projektu: Wsparcie dla czasopism naukowych - Perspektywy Kultury
  • Numer projektu: 12/WCN/2019/1
  • Kierownik projektu: Łukasz Burkiewicz
  • Okres realizacji projektu: 17.04.2019-31.12.2020
  • Nazwa podmiotu finansującego projekt: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Wsparcie dla czasopism naukowych
  • Rodzaj instytucji finansującej: krajowa
  • Słowa kluczowe: rozwój czasopism naukowych