Suwerenność - przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym

Kolekcja
projekty
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł Projektu: Suwerenność - przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym
 • Numer projektu: 2012/05/B/HS5/00756
 • Kierownik projektu: Bogdan Szlachta
 • Okres realizacji projektu: 23.01.2013-22.01.2016
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: OPUS, 3
 • Rodzaj instytucji finansującej: krajowa
 • Słowa kluczowe:
  • federalizm
  • prawodawca
  • racja stanu
  • transformacja ustrojowa