Analiza obciążeń, jakości życia i percepcji wsparcia społecznego wśród partnerów dorosłych osób chorych na nowotwór.

Kolekcja
projekty
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł Projektu: Analiza obciążeń, jakości życia i percepcji wsparcia społecznego wśród partnerów dorosłych osób chorych na nowotwór.
 • Numer projektu: 2017/01/X/HS6/01295
 • Kierownik projektu: Marcin Jabłoński
 • Typ projektu: Krajowa
 • Okres realizacji projektu: 12.12.2017
 • Nazwa podmiotu finansującego projekt: 11.12.2018
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: MINIATURA, 1
 • Słowa kluczowe:
  • Zdrowie psychiczne
  • nowotwór
 • Założenia projektu: Celem badania było rozpoznanie wpływu jaki wywiera konieczność opieki nad chorym na nowotwór, dorosłym członkiem rodzina na życie partnera. W ramach projektu poddano analizie sumę obciążeń: emocjonalnych, zdrowotnych, finansowych i społecznych, oraz zmianę jakości życia partnerów osób chorej na nowotwór. W obszarze obciążeń emocjonalnych dodatkowo analizowano wpływ opieki na zdolność odczuwania przyjemności w codziennym życiu. Celem dodatkowym było określenie w jakim stopniu powyższe wskaźniki zależą od zdolności partnera do korzystania z dostępnych źródeł wsparcia społecznego oraz od nasilenia dystresu i od nastroju osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Zadanie miało charakter pilotażowy i polegało na: przeprowadzeniu dwukrotnie kompletu badania pacjentów i opiekunów w początkowym okresie leczenia onkologicznego wraz ze zgromadzeniem oświadczeń, zgód i analizą i dokumentacji źródłowej medycznej. Zaplanowano dwukrotne przeprowadzenie pomiarów oraz wykonanie wstępnych obliczeń statystycznych na podstawie przygotowanej bazy danych. Rekrutacja uczestników odbywała się w Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie.