Zarządzenie nr 21/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawy różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 21_2022_2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień public.pdf (224 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny