Instytut Literatury a współczesna szkoła

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Instytut Literatury a współczesna szkoła
 • Autor/Autorzy: JÓZEF RUSZAR (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Forum Artis Rhetoricae
 • Rok: 2019
 • Numer: 4 (59)
 • ISSN: 1733-1986
 • Adres www:: http://forumartisrhetoricae.uw.edu.pl/tomy/nr-4-59-pazdziernik-grudzien-2019-retoryka-i-edukacja-numer-specjalny-z-okazji-iv-kongresu-dydaktyki-polonistycznej/
 • Strony od-do: 81-85
 • Abstrakt:
  • 27 lutego 2019 roku powstała nowa instytucja narodowa jaką jest Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie i oddziałem w Warszawie. Podstawową misją Instytutu jest nie tylko promowanie wartościowych utworów literackich, ale przede wszystkim poszerzanie kręgu wyrobionych literacko czytelników (szczególnie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży). To zadanie wynika z obserwacji stanu wiedzy maturzystów przychodzących na studia humanistyczne: mają oni poważne braki w rozumieniu współczesnych konwencji literackich, a ich znajomość bieżącej produkcji literackiej jest znikoma. Także nauczyciele mają kłopot z przygotowaniem lekcji na temat najnowszej literatury, również tych dzieł, które zostały ostatnimi laty dopisane do podstawy programowej w szkole średniej. Aby promować nowych twórców oraz czytelnictwo i udostępnić każdemu dostęp do publikacji, Instytut bezpłatnie dostarcza swoje publikacje (kwartalnik oraz Bibliotekę Krytycznoliteracką „Nowego Napisu”) do bibliotek szkół średnich (licea i technika) oraz bibliotek uczelnianych, a także do wojewódzkich bibliotek pedagogicznych — łącznie około 7 tysięcy darmowych pakietów. Artykuł przedstawia szczegółowo działalność Instytutu.
  • On February 27, 2019, a new national institution was created, which is the Institute of Literature with headquarters in Krakow and a branch in Warsaw. The Institute’s basic mission is not only to promote valuable literary works, but above all to expand the circle of literary readers (especially reading competences among young people). This task results from observing the state of knowledge of high school graduates coming to study the humanities: they have serious defi ciencies in the understanding of contemporary literary conventions, and their knowledge of current literary production is negligible. Teachers also have trouble preparing lessons on the latest literature, including those that have been added to the core curriculum in high school in recent years. To promote new creators and readership and provide access to publications for everyone, the Institute provides its publications (quarterly and the New Literary Critical Library of the „Nowy Napis”) free of charge to libraries of secondary schools (high schools and technical schools) and university libraries, as well as to provincial pedagogical libraries — a total of 7,000 free packages. The article presents in detail the activities of the Institute.
 • Słowa kluczowe:
  • działalność na rzecz szkół
  • Instytut Literatury
  • „Nowy Napis”
  • Warszawski Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Instytut Literatury a współczesna szkoła
 • 003 $b 0000-0002-0321-8481
 • 003 $a JÓZEF RUSZAR (Autor)
 • 004 $a Inne publikacje w czasopismach
 • 006 $a Forum Artis Rhetoricae
 • 008 $a 2019
 • 010 $a 4 (59)
 • 011 $a 1733-1986
 • 014 $a http://forumartisrhetoricae.uw.edu.pl/tomy/nr-4-59-pazdziernik-grudzien-2019-retoryka-i-edukacja-numer-specjalny-z-okazji-iv-kongresu-dydaktyki-polonistycznej/
 • 015 $a 81-85
 • 019 $a 27 lutego 2019 roku powstała nowa instytucja narodowa jaką jest Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie i oddziałem w Warszawie. Podstawową misją Instytutu jest nie tylko promowanie wartościowych utworów literackich, ale przede wszystkim poszerzanie kręgu wyrobionych literacko czytelników (szczególnie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży). To zadanie wynika z obserwacji stanu wiedzy maturzystów przychodzących na studia humanistyczne: mają oni poważne braki w rozumieniu współczesnych konwencji literackich, a ich znajomość bieżącej produkcji literackiej jest znikoma. Także nauczyciele mają kłopot z przygotowaniem lekcji na temat najnowszej literatury, również tych dzieł, które zostały ostatnimi laty dopisane do podstawy programowej w szkole średniej. Aby promować nowych twórców oraz czytelnictwo i udostępnić każdemu dostęp do publikacji, Instytut bezpłatnie dostarcza swoje publikacje (kwartalnik oraz Bibliotekę Krytycznoliteracką „Nowego Napisu”) do bibliotek szkół średnich (licea i technika) oraz bibliotek uczelnianych, a także do wojewódzkich bibliotek pedagogicznych — łącznie około 7 tysięcy darmowych pakietów. Artykuł przedstawia szczegółowo działalność Instytutu.
 • 020 $a On February 27, 2019, a new national institution was created, which is the Institute of Literature with headquarters in Krakow and a branch in Warsaw. The Institute’s basic mission is not only to promote valuable literary works, but above all to expand the circle of literary readers (especially reading competences among young people). This task results from observing the state of knowledge of high school graduates coming to study the humanities: they have serious defi ciencies in the understanding of contemporary literary conventions, and their knowledge of current literary production is negligible. Teachers also have trouble preparing lessons on the latest literature, including those that have been added to the core curriculum in high school in recent years. To promote new creators and readership and provide access to publications for everyone, the Institute provides its publications (quarterly and the New Literary Critical Library of the „Nowy Napis”) free of charge to libraries of secondary schools (high schools and technical schools) and university libraries, as well as to provincial pedagogical libraries — a total of 7,000 free packages. The article presents in detail the activities of the Institute.
 • 021 $a działalność na rzecz szkół
 • 021 $a Instytut Literatury
 • 021 $a „Nowy Napis”
 • 021 $a Warszawski Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta
 • 022 $a activities for schools
 • 022 $a Institute of Literature
 • 022 $a „Nowy Napis”
 • 022 $a Warsaw Poetry Festival named after Zbigniew Herbert
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Dziennikarstwa

Dublin Core

Pliki

JMR_Instytut_Literatury_a_wspolczesna_szkola_FAR_2019.pdf (167 KB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny