Wojenna rzeczywistość parafii jezuickiej w Rudzie

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Wojenna rzeczywistość parafii jezuickiej w Rudzie
 • Autor:
 • Strony od-do: 253-271
 • Tytuł monografii: Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Adres URL: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/z-powrotem-w-krakowie.htm
 • Abstrakt w j. polskim: Problematyka artykułu koncentruje się wokół związków jezuitów z górnośląską miejscowością Ruda w czasach II wojny światowej. Jezuici pełnili krótko posługę w Rudzie w II poł. XIX w., a później wrócili do tej miejscowości w 1922 r. Od tego czasu aż do 1987 r. w Rudzie funkcjonowała jezuicka parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej. Wojenna codzienność tej parafii odzwierciedla trudne i bardzo złożone ze względów społecznych i politycznych warunki funkcjonowania kościoła katolickiego na Górnym Śląsku w latach 1939–1945. W czasie II wojny światowej w Rudzie przebywało kilkunastu jezuitów, dwóch z nich zginęło w obozie koncentracyjnym. Jezuici przez całą wojnę nie przerwali pracy duszpasterskiej, chociaż byli zmuszeni dostosować ją do ograniczeń narzucanych przez władze nazistowskie; angażowali się w pomoc, w tym pomoc dla więźniów obozów koncentracyjnych oraz starali się ochronić parafię oraz współbraci przed wojennymi konsekwencjami. Sytuację wspólnoty dokumentują źródła archiwalne: korespondencja prowincjalska, rudzka kronika parafialna oraz inne zapiski o charakterze memoratywnym.
 • Abstrakt w j. angielskim: The article focuses on the relationship of the Jesuits with the Upper Silesian town of Ruda during World War II. The Jesuits served in Ruda for a short period of time in the second half of the nineteenth century and later they returned to the town in 1922. From that time until 1987 there was a Jesuit parish of Our Lady of the Rosary in Ruda. The war everyday life of the parish reflects the difficult and very complex social and political conditions of the functioning of the Catholic church in Upper Silesia in the years between 1939 and 1945. During World War II several Jesuits resided in Ruda, two of them died in a Nazi concentration camp. Throughout the war the Jesuits did not cease their pastoral work even though they were forced to adapt it to the restrictions imposed by the Nazi authorities; they were engaged in helping people, including the prisoners of concentration camps and they strived to protect the parish as well as their fellow brothers against the consequences of the war. The situation of the community is documented by archival sources: provincial correspondence, the Ruda parish chronicle and other commemorative notes.
 • Struktura:
  • Wydział Filozoficzny
  • Instytut Kulturoznawstwa
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Wojenna rzeczywistość parafii jezuickiej w Rudzie
 • 003 $a IZABELA KACZMARZYK (Autor)
 • 003 $e 0000-0001-7310-2209
 • 003 $f STANISŁAW CIEŚLAK (Redaktor)
 • 003 $f MONIKA STANKIEWICZ-KOPEĆ (Redaktor)
 • 003 $f MICHAŁ WENKLAR (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 253-271
 • 008 $a 4204
 • 011 $b https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/z-powrotem-w-krakowie.htm
 • 012 $a Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-532-7
 • 021 $a Problematyka artykułu koncentruje się wokół związków jezuitów z górnośląską miejscowością Ruda w czasach II wojny światowej. Jezuici pełnili krótko posługę w Rudzie w II poł. XIX w., a później wrócili do tej miejscowości w 1922 r. Od tego czasu aż do 1987 r. w Rudzie funkcjonowała jezuicka parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej. Wojenna codzienność tej parafii odzwierciedla trudne i bardzo złożone ze względów społecznych i politycznych warunki funkcjonowania kościoła katolickiego na Górnym Śląsku w latach 1939–1945. W czasie II wojny światowej w Rudzie przebywało kilkunastu jezuitów, dwóch z nich zginęło w obozie koncentracyjnym. Jezuici przez całą wojnę nie przerwali pracy duszpasterskiej, chociaż byli zmuszeni dostosować ją do ograniczeń narzucanych przez władze nazistowskie; angażowali się w pomoc, w tym pomoc dla więźniów obozów koncentracyjnych oraz starali się ochronić parafię oraz współbraci przed wojennymi konsekwencjami. Sytuację wspólnoty dokumentują źródła archiwalne: korespondencja prowincjalska, rudzka kronika parafialna oraz inne zapiski o charakterze memoratywnym.
 • 022 $a The article focuses on the relationship of the Jesuits with the Upper Silesian town of Ruda during World War II. The Jesuits served in Ruda for a short period of time in the second half of the nineteenth century and later they returned to the town in 1922. From that time until 1987 there was a Jesuit parish of Our Lady of the Rosary in Ruda. The war everyday life of the parish reflects the difficult and very complex social and political conditions of the functioning of the Catholic church in Upper Silesia in the years between 1939 and 1945. During World War II several Jesuits resided in Ruda, two of them died in a Nazi concentration camp. Throughout the war the Jesuits did not cease their pastoral work even though they were forced to adapt it to the restrictions imposed by the Nazi authorities; they were engaged in helping people, including the prisoners of concentration camps and they strived to protect the parish as well as their fellow brothers against the consequences of the war. The situation of the community is documented by archival sources: provincial correspondence, the Ruda parish chronicle and other commemorative notes.
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa
 • 999 $a nauki o kulturze i religii

Dublin Core