Przerwany życiorys – wojenne losy księdza Stanisława Bednarskiego SJ. Szkic biograficzny

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Przerwany życiorys – wojenne losy księdza Stanisława Bednarskiego SJ. Szkic biograficzny
 • Autor:
 • Strony od-do: 223-251
 • Tytuł monografii: Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Adres URL: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/z-powrotem-w-krakowie.htm
 • Abstrakt w j. polskim: Celem niniejszego artykułu, mającego formę szkicu biograficznego, jest rekonstrukcja wojennych losów i obozowych przeżyć zasłużonego na wielu polach krakowskiego jezuity ks. Stanisława Bednarskiego (1896–1942). Dotychczas życie i dzieła ks. Bednarskiego były obiektem zainteresowania jezuickich historyków-biografów, przede wszystkim: Ludwika Grzebienia, Jerzego Paszendy oraz Stanisława Cieślaka. Jednak w literaturze przedmiotu wojennym losom jezuity na ogół poświęcano zdecydowanie mniej uwagi niż innym etapom jego życia. Wojenne losy ks. Bednarskiego można podzielić na dwa główne etapy: pierwszy obejmuje czas od wybuchu II wojny światowej do aresztowania krakowskiego jezuity przez Niemców w lipcu 1940 roku, kiedy krakowski jezuita był aktywny na wielu polach. Jednak, jako że ten etap wojennego życia ks. Bednarskiego zyskał już odpowiednie oświetlenie w literaturze przedmiotu, w niniejszym artykule pozostawiono go poza marginesem refleksji, skupiając się przede wszystkim na etapie kolejnym – więzienno-obozowym, który obejmuje ostatnie dwa lata życia jezuity, do jego śmierci w niemieckim obozie w Dachau (1940–1942). Podstawę źródłową artykułu stanowią materiały znajdujące się w Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr) pozwalające na rekonstrukcję wojennych losów krakowskiego jezuity, m.in.: korespondencja ks. Bednarskiego oraz wspomnienie współbrata zakonnego i współwięźnia obozowego – ks. Antoniego Bachowskiego. Jednak jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o wojennych doświadczeniach ks. Bednarskiego, a zwłaszcza o jego przeżyciach obozowych, są wspomnienia ks. Adama Kozłowieckiego (późniejszego kardynała i arcybiskupa metropolity Lusaki, który w czasie wojny razem ks. Bednarskim przebywał w Dachau) zatytułowane Ucisk i strapienie. Pamiętnik Więźnia 1939–1945 (I wydanie Kraków 1967).
 • Abstrakt w j. angielskim: The purpose of this article, which is a biographical sketch, is to reconstruct the wartime and concentration camp experiences of the distinguished Krakow Jesuit, Fr. Stanisław Bednarski (1896–1942). So far, the life and writings of Fr. Bednarski were issues of interest to Jesuit historians and biographers, above all, Ludwik Grzebień, Jerzy Paszenda and Stanisław Cieślak. However, the literature generally pays far less attention to the Jesuit’s wartime experiences than to the other stages of his life. The wartime fortunes of Fr. Bednarski can be divided into two main stages: the first covers the time from the outbreak of World War II until the Krakow Jesuit’s arrest by the Germans in July 1940, at a time when he was active in many fields. However, as this phase of the wartime life of Fr. Bednarski has already received adequate illumination in the literature, this article will leave it outside the margin of its considerations, focusing primarily on the next period of his life, the prisoncamp stage, which covers the last two years of the Jesuit’s life, until his death in the German concentration camp in Dachau (1940–1942). The basis for the article were the materials found in the Archives of the Society of Jesus in Krakow (ATJKr), which allow for the reconstruction of Bednarski’s wartime fate, among others: the correspondence of Fr. Bednarski and the memoirs of his Society of Jesus and prison-camp mate, Fr. Antoni Bachowski. However, a key source of knowledge on the wartime experience of Fr. Bednarski, and especially his ordeal at the camp, are the memoirs of Fr. Adam Kozłowiecki (later cardinal and archbishop of Lusaka, who was imprisoned in Dachau together with Fr. Bednarski during World War II), titled Ucisk i strapienie. Pamiętnik Więźnia 1939–1945 [Oppression and distress. Diary of a Prisoner 1939–1945] (1st edition – Kraków 1967).
 • Struktura:
  • Wydział Filozoficzny
  • Instytut Kulturoznawstwa
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Przerwany życiorys – wojenne losy księdza Stanisława Bednarskiego SJ. Szkic biograficzny
 • 003 $a MONIKA STANKIEWICZ-KOPEĆ (Autor)
 • 003 $e 0000-0003-1650-3887
 • 003 $f STANISŁAW CIEŚLAK (Redaktor)
 • 003 $f MONIKA STANKIEWICZ-KOPEĆ (Redaktor)
 • 003 $f MICHAŁ WENKLAR (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 223-251
 • 008 $a 4205
 • 011 $b https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/z-powrotem-w-krakowie.htm
 • 012 $a Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-532-7
 • 021 $a Celem niniejszego artykułu, mającego formę szkicu biograficznego, jest rekonstrukcja wojennych losów i obozowych przeżyć zasłużonego na wielu polach krakowskiego jezuity ks. Stanisława Bednarskiego (1896–1942). Dotychczas życie i dzieła ks. Bednarskiego były obiektem zainteresowania jezuickich historyków-biografów, przede wszystkim: Ludwika Grzebienia, Jerzego Paszendy oraz Stanisława Cieślaka. Jednak w literaturze przedmiotu wojennym losom jezuity na ogół poświęcano zdecydowanie mniej uwagi niż innym etapom jego życia. Wojenne losy ks. Bednarskiego można podzielić na dwa główne etapy: pierwszy obejmuje czas od wybuchu II wojny światowej do aresztowania krakowskiego jezuity przez Niemców w lipcu 1940 roku, kiedy krakowski jezuita był aktywny na wielu polach. Jednak, jako że ten etap wojennego życia ks. Bednarskiego zyskał już odpowiednie oświetlenie w literaturze przedmiotu, w niniejszym artykule pozostawiono go poza marginesem refleksji, skupiając się przede wszystkim na etapie kolejnym – więzienno-obozowym, który obejmuje ostatnie dwa lata życia jezuity, do jego śmierci w niemieckim obozie w Dachau (1940–1942). Podstawę źródłową artykułu stanowią materiały znajdujące się w Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr) pozwalające na rekonstrukcję wojennych losów krakowskiego jezuity, m.in.: korespondencja ks. Bednarskiego oraz wspomnienie współbrata zakonnego i współwięźnia obozowego – ks. Antoniego Bachowskiego. Jednak jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o wojennych doświadczeniach ks. Bednarskiego, a zwłaszcza o jego przeżyciach obozowych, są wspomnienia ks. Adama Kozłowieckiego (późniejszego kardynała i arcybiskupa metropolity Lusaki, który w czasie wojny razem ks. Bednarskim przebywał w Dachau) zatytułowane Ucisk i strapienie. Pamiętnik Więźnia 1939–1945 (I wydanie Kraków 1967).
 • 022 $a The purpose of this article, which is a biographical sketch, is to reconstruct the wartime and concentration camp experiences of the distinguished Krakow Jesuit, Fr. Stanisław Bednarski (1896–1942). So far, the life and writings of Fr. Bednarski were issues of interest to Jesuit historians and biographers, above all, Ludwik Grzebień, Jerzy Paszenda and Stanisław Cieślak. However, the literature generally pays far less attention to the Jesuit’s wartime experiences than to the other stages of his life. The wartime fortunes of Fr. Bednarski can be divided into two main stages: the first covers the time from the outbreak of World War II until the Krakow Jesuit’s arrest by the Germans in July 1940, at a time when he was active in many fields. However, as this phase of the wartime life of Fr. Bednarski has already received adequate illumination in the literature, this article will leave it outside the margin of its considerations, focusing primarily on the next period of his life, the prisoncamp stage, which covers the last two years of the Jesuit’s life, until his death in the German concentration camp in Dachau (1940–1942). The basis for the article were the materials found in the Archives of the Society of Jesus in Krakow (ATJKr), which allow for the reconstruction of Bednarski’s wartime fate, among others: the correspondence of Fr. Bednarski and the memoirs of his Society of Jesus and prison-camp mate, Fr. Antoni Bachowski. However, a key source of knowledge on the wartime experience of Fr. Bednarski, and especially his ordeal at the camp, are the memoirs of Fr. Adam Kozłowiecki (later cardinal and archbishop of Lusaka, who was imprisoned in Dachau together with Fr. Bednarski during World War II), titled Ucisk i strapienie. Pamiętnik Więźnia 1939–1945 [Oppression and distress. Diary of a Prisoner 1939–1945] (1st edition – Kraków 1967).
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa
 • 999 $a nauki o kulturze i religii

Dublin Core