Praca duszpasterska krakowskich jezuitów przy kościele pw. św. Barbary i Bazylice Serca Pana Jezusa

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Praca duszpasterska krakowskich jezuitów przy kościele pw. św. Barbary i Bazylice Serca Pana Jezusa
 • Autor:
 • Strony od-do: 81-108
 • Tytuł monografii: Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Adres URL: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/z-powrotem-w-krakowie.htm
 • Abstrakt w j. polskim: Niniejszy artykuł stanowi krótkie podsumowanie oraz opis działalności społecznej i kulturalnej krakowskich jezuitów we wspólnotach katolickich wiernych w latach od 1868 do 1953 r. Zakonnicy prowadzili ją przy kościele pod wezwaniem św. Barbary i w Bazylice Serca Jezusowego. Towarzystwo Jezusowe zostało przywrócone w Krakowie w ówczesnej Galicji i przejęło na powrót znaczącą rolę, którą odgrywało przed 1773 r. Działalność duszpasterska, którą podjęli jezuici, obejmowała różnorodne grupy wiernych. Zakonnicy w założeniu mieli wspomagać te właśnie grupy w ich działalności, jak również wspierać rozwój religijnych członków sodalicji i stowarzyszeń. W największym uproszczeniu jezuici podejmowali zadania w odpowiedzi na bieżące potrzeby i okoliczności. W ten sposób wspomogli działalność ponad dwudziestu powstałych grup. Artykuł składa się z dwóch części: najpierw krótko przedstawiono działalność jezuitów oraz historię zakonu po przywróceniu w r. 1868, następnie pokrótce scharakteryzowano poszczególne sodalicje i bractwa.
 • Abstrakt w j. angielskim: In this article the Reader is presented with a concise summary of socio-cultural activities of the Jesuits of Cracow in St. Barbara’s church and the Basilica of the Sacred Heart of Jesus in Catholic associations from 1868 till 1953. The Jesuit Order was restored in this city in Galicia and reclaimed the significant role it played before 1773. Pastoral activities undertaken by Jesuits were aimed at various groups of believers and were meant to supervise these groups as well as to take care of their religious development. The Jesuits’ activities mostly consisted in working according to current needs and circumstances. More than twenty groups were thus created. The article consists of two parts: the first gives a short description of Jesuits’ activities and their history in Cracow from 1868 on, then specific sodalities and confraternities are studied and briefly characterized.
 • Struktura:
  • Wydział Filozoficzny
  • Instytut Kulturoznawstwa
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Praca duszpasterska krakowskich jezuitów przy kościele pw. św. Barbary i Bazylice Serca Pana Jezusa
 • 003 $a JUSTYNA ŁUKASZEWSKA-HABERKO (Autor)
 • 003 $e 0000-0003-0939-5566
 • 003 $f STANISŁAW CIEŚLAK (Redaktor)
 • 003 $f MONIKA STANKIEWICZ-KOPEĆ (Redaktor)
 • 003 $f MICHAŁ WENKLAR (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 81-108
 • 008 $a 4201
 • 011 $b https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/z-powrotem-w-krakowie.htm
 • 012 $a Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-532-7
 • 021 $a Niniejszy artykuł stanowi krótkie podsumowanie oraz opis działalności społecznej i kulturalnej krakowskich jezuitów we wspólnotach katolickich wiernych w latach od 1868 do 1953 r. Zakonnicy prowadzili ją przy kościele pod wezwaniem św. Barbary i w Bazylice Serca Jezusowego. Towarzystwo Jezusowe zostało przywrócone w Krakowie w ówczesnej Galicji i przejęło na powrót znaczącą rolę, którą odgrywało przed 1773 r. Działalność duszpasterska, którą podjęli jezuici, obejmowała różnorodne grupy wiernych. Zakonnicy w założeniu mieli wspomagać te właśnie grupy w ich działalności, jak również wspierać rozwój religijnych członków sodalicji i stowarzyszeń. W największym uproszczeniu jezuici podejmowali zadania w odpowiedzi na bieżące potrzeby i okoliczności. W ten sposób wspomogli działalność ponad dwudziestu powstałych grup. Artykuł składa się z dwóch części: najpierw krótko przedstawiono działalność jezuitów oraz historię zakonu po przywróceniu w r. 1868, następnie pokrótce scharakteryzowano poszczególne sodalicje i bractwa.
 • 022 $a In this article the Reader is presented with a concise summary of socio-cultural activities of the Jesuits of Cracow in St. Barbara’s church and the Basilica of the Sacred Heart of Jesus in Catholic associations from 1868 till 1953. The Jesuit Order was restored in this city in Galicia and reclaimed the significant role it played before 1773. Pastoral activities undertaken by Jesuits were aimed at various groups of believers and were meant to supervise these groups as well as to take care of their religious development. The Jesuits’ activities mostly consisted in working according to current needs and circumstances. More than twenty groups were thus created. The article consists of two parts: the first gives a short description of Jesuits’ activities and their history in Cracow from 1868 on, then specific sodalities and confraternities are studied and briefly characterized.
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa
 • 999 $a nauki o kulturze i religii

Dublin Core