Przybycie jezuitów do Krakowa w 1867 roku

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Przybycie jezuitów do Krakowa w 1867 roku
 • Autor:
 • Strony od-do: 13-30
 • Tytuł monografii: Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Adres URL: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/z-powrotem-w-krakowie.htm
 • Abstrakt w j. polskim: Jezuici od początku istnienia stali się ważnym ogniwem w dziele reformy Kościoła katolickiego. Pojawili się na ziemiach polskich i szybko zdobyli sobie uznanie zakładając kolegia, w których kształciła się młodzież szlachecka. Założyli m.in. kolegium w Wilnie, które już w 1579 roku stało się uniwersytetem. Środowisko akademickie Krakowa z niepokojem obserwowało rozwój znaczenia jezuitów i popularność ich szkół. Gdy doszło do powstania kolegium krakowskiego, konfrontacja z Uniwersytetem stała się faktem. Po zniesieniu jezuitów (1773) ich budynki i zbiory stały się własnością Komisji Edukacji Narodowej. Przywrócenie jezuitów w 1814 roku środowisko krakowskie przyjęło z mieszanymi uczuciami. W kręgach uniwersyteckich obawiano się dalszych konfrontacji, zapewne dlatego jezuici przybyli do miasta dopiero po 55 latach. Artykuł jest zapisem wydarzeń, które sprawiły, że w 1869 roku jezuici powrócili do Krakowa. Złożyło się na to wiele czynników, pośród nich decyzja o. prowincjała jezuitów ks. Kaspra Szczepkowskiego, przekonanego przez opata kanoników generalnych laterańskich w Krakowie o. Stanisława Słotwińskiego, życzliwość namiestnika Galicji Agenora Gołuchowskiego, który był wychowankiem jezuitów i ks. biskupa Antoniego Gałeckiego, oraz słabość Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym okresie. W 1869 roku jezuici nie otrzymali zwrotu dawnej własności, musieli zaczynać od początku.
 • Abstrakt w j. angielskim: From their very beginning, Jesuits became an important link in the process of reforming the Catholic Church. They appeared in Poland and quickly gained recognition by establishing colleges in which young noble youth were educated. They founded, among others the college in Vilnius which became a university in 1579. The academic community of Krakow was observing with concern development of the Jesuits’ importance and the popularity of their schools. When the Krakow college was established, the confrontation with the University became a fact. After the abolition of the Jesuits (1773), their buildings and collections became the property of the National Education Commission. The restoration of the Jesuits in 1814 was received by Krakow community with mixed feelings. The continuation of the confrontation was feared in university circles. This is probably why the Jesuits returned to Krakow after 55 years. The article is a record of the events that made the Jesuits return to Krakow in 1869. This was due to many factors, among them was decision undertaken by the Jesuit Provincial Superior, Fr. Kasper Szczepkowski who was convinced by Father Stanisław Słotwiński, the abbot of Canons Regular of the Lateran in Krakow and the kindness of Agenor Gołuchowski, the governor of Galicia who was a pupil of the Jesuits and Bishop Antoni Gałecki, as well as the weakness of the Jagiellonian University in this period. In 1869, the Jesuits did not receive the return of their former property, they had to start all over again.
 • Struktura:
  • Wydział Filozoficzny
  • Instytut Kulturoznawstwa
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Przybycie jezuitów do Krakowa w 1867 roku
 • 003 $a STANISŁAW CIEŚLAK (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-9079-4793
 • 003 $a Jacek Urban (Autor)
 • 003 $f STANISŁAW CIEŚLAK (Redaktor)
 • 003 $f MONIKA STANKIEWICZ-KOPEĆ (Redaktor)
 • 003 $f MICHAŁ WENKLAR (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 13-30
 • 008 $a 4198
 • 011 $b https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/z-powrotem-w-krakowie.htm
 • 012 $a Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-532-7
 • 021 $a Jezuici od początku istnienia stali się ważnym ogniwem w dziele reformy Kościoła katolickiego. Pojawili się na ziemiach polskich i szybko zdobyli sobie uznanie zakładając kolegia, w których kształciła się młodzież szlachecka. Założyli m.in. kolegium w Wilnie, które już w 1579 roku stało się uniwersytetem. Środowisko akademickie Krakowa z niepokojem obserwowało rozwój znaczenia jezuitów i popularność ich szkół. Gdy doszło do powstania kolegium krakowskiego, konfrontacja z Uniwersytetem stała się faktem. Po zniesieniu jezuitów (1773) ich budynki i zbiory stały się własnością Komisji Edukacji Narodowej. Przywrócenie jezuitów w 1814 roku środowisko krakowskie przyjęło z mieszanymi uczuciami. W kręgach uniwersyteckich obawiano się dalszych konfrontacji, zapewne dlatego jezuici przybyli do miasta dopiero po 55 latach. Artykuł jest zapisem wydarzeń, które sprawiły, że w 1869 roku jezuici powrócili do Krakowa. Złożyło się na to wiele czynników, pośród nich decyzja o. prowincjała jezuitów ks. Kaspra Szczepkowskiego, przekonanego przez opata kanoników generalnych laterańskich w Krakowie o. Stanisława Słotwińskiego, życzliwość namiestnika Galicji Agenora Gołuchowskiego, który był wychowankiem jezuitów i ks. biskupa Antoniego Gałeckiego, oraz słabość Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym okresie. W 1869 roku jezuici nie otrzymali zwrotu dawnej własności, musieli zaczynać od początku.
 • 022 $a From their very beginning, Jesuits became an important link in the process of reforming the Catholic Church. They appeared in Poland and quickly gained recognition by establishing colleges in which young noble youth were educated. They founded, among others the college in Vilnius which became a university in 1579. The academic community of Krakow was observing with concern development of the Jesuits’ importance and the popularity of their schools. When the Krakow college was established, the confrontation with the University became a fact. After the abolition of the Jesuits (1773), their buildings and collections became the property of the National Education Commission. The restoration of the Jesuits in 1814 was received by Krakow community with mixed feelings. The continuation of the confrontation was feared in university circles. This is probably why the Jesuits returned to Krakow after 55 years. The article is a record of the events that made the Jesuits return to Krakow in 1869. This was due to many factors, among them was decision undertaken by the Jesuit Provincial Superior, Fr. Kasper Szczepkowski who was convinced by Father Stanisław Słotwiński, the abbot of Canons Regular of the Lateran in Krakow and the kindness of Agenor Gołuchowski, the governor of Galicia who was a pupil of the Jesuits and Bishop Antoni Gałecki, as well as the weakness of the Jagiellonian University in this period. In 1869, the Jesuits did not receive the return of their former property, they had to start all over again.
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa
 • 999 $a nauki o kulturze i religii

Dublin Core