Protection of Minors Against Sexual Abuse on the Example of the Document Prevention of Sexual Violence Against Students in a Catholic School

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Protection of Minors Against Sexual Abuse on the Example of the Document Prevention of Sexual Violence Against Students in a Catholic School
 • Autor/Autorzy: Wojciech Bojanowski (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2022
 • Tom: 25
 • Numer: 4
 • ISSN: 2299-4890
 • DOI: 10.12775/SPI.2022.4.007
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/39700/34102
 • Strony od-do: 131-151
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich jest problemem społecznym, który wymaga zdecydowanej reakcji. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu zapobieganie krzywdzie. Potrzebne są materiały informacyjne, procedury i szkolenia wzmacniające bezpieczeństwo w miejscach, gdzie przebywają dzieci i młodzież. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie dokumentu Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej. Jego powstanie wynika z potrzeby przygotowania materiałów profilaktycznych dostosowanych do kontekstu instytucji edukacyjnych. Dokument ten jest kierowany przede wszystkim do szkół katolickich, gdyż uwzględnia system prewencji obowiązujący w Kościele w Polsce. Może on jednak być przydatny również w innych typach szkół, ponieważ większość zapisów jest uniwersalna. Artykuł opisuje genezę powstania dokumentu i założenia teoretyczne stojące u jego podstaw. Opiera się on głównie na zintegrowanym modelu profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci, który opracowali Stephen Smallbone, William L. Marshall i Richard Wortley. Ta koncepcja postuluje podejmowanie działań profilaktycznych na trzech poziomach: uniwersalnym, selektywnym i interwencyjnym. Artykuł ukazuje, w jaki sposób w omawianym dokumencie stosuje się ten model w warunkach szkolnych oraz streszcza najważniejsze zapisy tejże publikacji.
  • Child sexual abuse is asocial problem that requires astrong response. Therefore, action is needed to prevent harm. Information materials, procedures and training should be provided to strengthen safety inplaces where children and youth are present. The purpose of this article is to present the document Prevention of Sexual Violence Against Students inaCatholic School. Its creation stems from the demand to prepare prevention materials adapted to the context of educational institutions. The document is primarily aimed at Catholic schools, as it takes into account the prevention system of the Catholic Church inPo-land. However, it can also be useful inother types of schools as most of the provisions are universal. The article describes the origins of the document and the theoretical assumptions lying behind it. It is mainly based on the comprehensive child sexual abuse prevention strategy developed by Stephen Smallbone, William L. Marshall and Richard Wort-ley. This concept postulates preventive action at three levels: universal, selective and interventional. Not only does the article summarize the key provisions of the publication in question but also it shows how the document applies the comprehensive prevention model in a school setting.
 • Słowa kluczowe:
  • bezpieczeństwo w szkołach
  • Kościół w Polsce
  • ochrona małoletnich
  • profilaktyka
  • szkoły katolickie
  • wykorzystywanie seksualne dzieci
  • zintegrowany model profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci

MARC

 • 002 $a Protection of Minors Against Sexual Abuse on the Example of the Document Prevention of Sexual Violence Against Students in a Catholic School
 • 003 $b 0000-0003-4263-7782
 • 003 $a Wojciech Bojanowski (Autor)
 • 004 $a Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 25
 • 010 $a 4
 • 011 $a 2299-4890
 • 013 $a 10.12775/SPI.2022.4.007
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/39700/34102
 • 015 $a 131-151
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich jest problemem społecznym, który wymaga zdecydowanej reakcji. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu zapobieganie krzywdzie. Potrzebne są materiały informacyjne, procedury i szkolenia wzmacniające bezpieczeństwo w miejscach, gdzie przebywają dzieci i młodzież. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie dokumentu Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej. Jego powstanie wynika z potrzeby przygotowania materiałów profilaktycznych dostosowanych do kontekstu instytucji edukacyjnych. Dokument ten jest kierowany przede wszystkim do szkół katolickich, gdyż uwzględnia system prewencji obowiązujący w Kościele w Polsce. Może on jednak być przydatny również w innych typach szkół, ponieważ większość zapisów jest uniwersalna. Artykuł opisuje genezę powstania dokumentu i założenia teoretyczne stojące u jego podstaw. Opiera się on głównie na zintegrowanym modelu profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci, który opracowali Stephen Smallbone, William L. Marshall i Richard Wortley. Ta koncepcja postuluje podejmowanie działań profilaktycznych na trzech poziomach: uniwersalnym, selektywnym i interwencyjnym. Artykuł ukazuje, w jaki sposób w omawianym dokumencie stosuje się ten model w warunkach szkolnych oraz streszcza najważniejsze zapisy tejże publikacji.
 • 020 $a Child sexual abuse is asocial problem that requires astrong response. Therefore, action is needed to prevent harm. Information materials, procedures and training should be provided to strengthen safety inplaces where children and youth are present. The purpose of this article is to present the document Prevention of Sexual Violence Against Students inaCatholic School. Its creation stems from the demand to prepare prevention materials adapted to the context of educational institutions. The document is primarily aimed at Catholic schools, as it takes into account the prevention system of the Catholic Church inPo-land. However, it can also be useful inother types of schools as most of the provisions are universal. The article describes the origins of the document and the theoretical assumptions lying behind it. It is mainly based on the comprehensive child sexual abuse prevention strategy developed by Stephen Smallbone, William L. Marshall and Richard Wort-ley. This concept postulates preventive action at three levels: universal, selective and interventional. Not only does the article summarize the key provisions of the publication in question but also it shows how the document applies the comprehensive prevention model in a school setting.
 • 021 $a bezpieczeństwo w szkołach
 • 021 $a Kościół w Polsce
 • 021 $a ochrona małoletnich
 • 021 $a profilaktyka
 • 021 $a szkoły katolickie
 • 021 $a wykorzystywanie seksualne dzieci
 • 021 $a zintegrowany model profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci
 • 022 $a Catholic Church in Poland
 • 022 $a Catholic schools
 • 022 $a child sexual abuse
 • 022 $a comprehensive child sexual abuse prevention strategy
 • 022 $a protection of minors
 • 022 $a safeguarding
 • 022 $a safety in schools

Dublin Core

Pliki

2022_art rec_Bojanowski W_Protection.....pdf (447 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny