Rola psychologa w procesie resocjalizacji osób nieletnich w świetle badań własnych

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Rola psychologa w procesie resocjalizacji osób nieletnich w świetle badań własnych
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Polskie Forum Psychologiczne
 • Rok: 2022
 • Tom: XXVII
 • Numer: 2
 • ISSN: 1642-1043
 • DOI: 10.34767/PFP.2022.02.01
 • Adres www:: https://pfp.ukw.edu.pl/archive/issue/62/
 • Strony od-do: 131–159
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Artykuł odzwierciedla rezultaty badań przeprowadzonych w pięciu młodzieżowych ośrodkach wychowawczych na terenie Małopolski. Celem publikacji jest przyjrzenie się roli psychologa w procesie resocjalizacji nieletnich. Podjęta w niniejszej pracy problematyka wydaje się szczególnie istotna, gdyż w Polsce dokonują się obecnie zasadnicze zmiany w zakresie modelu pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Zmiany te są warunkiem podniesienia efektywności oddziaływań resocjalizujących, które obecnie ocenia się jako niezadowalające. Uzyskane wyniki badań mogą posłużyć jako materiał do opracowania metod i form oddziaływań w pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie. Problematyka podjęta w artykule wydaje się nader aktualna i zdecydowanie wymaga głębszych i wieloaspektowych analiz.
  • The article reflects the results of research carried out in five Youth Educational Centers in Malopolska. The aim of the publication is to look at the role of a psychologist in the process of juvenile rehabilitation. The issues discussed in this work seem to be particularly important, because in Poland fundamental changes are currently taking place in the model of social rehabilitation work with socially maladjusted youth. These changes are a prerequisite for increasing the effectiveness of social rehabilitation interactions, which are currently assessed as unsatisfactory. The obtained research results can be used as material for the development of methods and forms of interaction in didactic and educational work with socially maladjusted youth. The issues discussed in the article seem to be very topical and definitely require deeper and multi-faceted analyzes.
 • Słowa kluczowe:
  • metodyka resocjalizacji
  • młodzieżowy ośrodek wychowawczy
  • niedostosowanie społeczne
  • oddziaływania resocjalizacyjne
  • psycholog
  • terapia w resocjalizacji
 • Dyscyplina: psychologia

MARC

 • 002 $a Rola psychologa w procesie resocjalizacji osób nieletnich w świetle badań własnych
 • 003 $a SYLWIA PRZEWOŹNIK (Autor)
 • 003 $a Waldemar Filipek (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Polskie Forum Psychologiczne
 • 008 $a 2022
 • 009 $a XXVII
 • 010 $a 2
 • 011 $a 1642-1043
 • 013 $a 10.34767/PFP.2022.02.01
 • 014 $a https://pfp.ukw.edu.pl/archive/issue/62/
 • 015 $a 131–159
 • 017 $a polski
 • 019 $a Artykuł odzwierciedla rezultaty badań przeprowadzonych w pięciu młodzieżowych ośrodkach wychowawczych na terenie Małopolski. Celem publikacji jest przyjrzenie się roli psychologa w procesie resocjalizacji nieletnich. Podjęta w niniejszej pracy problematyka wydaje się szczególnie istotna, gdyż w Polsce dokonują się obecnie zasadnicze zmiany w zakresie modelu pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Zmiany te są warunkiem podniesienia efektywności oddziaływań resocjalizujących, które obecnie ocenia się jako niezadowalające. Uzyskane wyniki badań mogą posłużyć jako materiał do opracowania metod i form oddziaływań w pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie. Problematyka podjęta w artykule wydaje się nader aktualna i zdecydowanie wymaga głębszych i wieloaspektowych analiz.
 • 020 $a The article reflects the results of research carried out in five Youth Educational Centers in Malopolska. The aim of the publication is to look at the role of a psychologist in the process of juvenile rehabilitation. The issues discussed in this work seem to be particularly important, because in Poland fundamental changes are currently taking place in the model of social rehabilitation work with socially maladjusted youth. These changes are a prerequisite for increasing the effectiveness of social rehabilitation interactions, which are currently assessed as unsatisfactory. The obtained research results can be used as material for the development of methods and forms of interaction in didactic and educational work with socially maladjusted youth. The issues discussed in the article seem to be very topical and definitely require deeper and multi-faceted analyzes.
 • 021 $a metodyka resocjalizacji
 • 021 $a młodzieżowy ośrodek wychowawczy
 • 021 $a niedostosowanie społeczne
 • 021 $a oddziaływania resocjalizacyjne
 • 021 $a psycholog
 • 021 $a terapia w resocjalizacji
 • 022 $a methodology of social rehabilitation
 • 022 $a psychologist
 • 022 $a social maladjustment
 • 022 $a social rehabilitation interactions
 • 022 $a therapy in social rehabilitation
 • 022 $a Youth Educational Center
 • 966 $a psychologia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Psychologii

Dublin Core

Pliki

2022_art_Przewoznik S., Filipek W_Rola Psychologa......pdf (943 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny