Competences of a confessor in accompanying a penitent with obsessive-compulsive disorders related to the sacrament of penanse

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Competences of a confessor in accompanying a penitent with obsessive-compulsive disorders related to the sacrament of penanse
 • Autor/Autorzy: JERZY SMOLEŃ (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
 • Rok: 2022
 • Tom: 52
 • Numer: 4
 • ISSN: 2082-7067
 • e-ISSN: 2082-7067
 • DOI: 10.34766/fetr.v4i52.1138
 • Adres www:: https://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR/article/view/1138/780
 • Strony od-do: 87-94
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, czyli OCD, to zaburzenie neuropsychologiczne, którego głównymi cechami są: nawracające obsesje (myśli natrętne) i kompulsje (czynności natrętne). Dotykają one człowieka, w różnych wymiarach jego codziennego funkcjonowania, obejmując również obszar sakramentalnej spowiedzi. Liczba osób zmagających się z tym zaburzeniem wzrasta z roku na rok. Pokazuje to zarówno praktyka psychologiczna, jak i duszpasterska. Niniejszy artykuł, w swoich założeniach, ma pomóc duszpasterzom w kompetentnym towarzyszeniu tym osobom. Podzielony został na trzy części: pierwsza to kwestie terminologiczne, które powinny usystematyzować wiedzę na ten temat, druga to omówienie sakramentu pokuty w opisywanym kontekście, a trzecia to praktyczne wskazania zarówno teologiczne, jak i psychologiczne, które powinny być cenną pomocą dla duszpasterzy.
  • Obsessive-compulsive disorder, OCD, is the neuropsychological disorder whose key features are recurring obsessions (obsessive thoughts) and compulsions (obsessive behaviours).They affecta man in different dimensions of his functioning in ever yday life also involve the area of sacramental confession. The number of people struggling with the disorder is growing year by year. This is demonstrated by both psychological and pastoral practice. This article in its assumptions is going to help priests with effective accompaniment of these people. It is divided into three parts: first, concerns terminological issues that  are to systematize knowledge about that, second, discussion of the sacrament of penance in the described context, and, third, practical suggestions both theological and psychological which should be a valued help for priests.
 • Słowa kluczowe:
  • kompetencje psychologiczne
  • kompetencje teologiczne
  • lęk przed spowiedzią
  • spowiednik
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • Dyscyplina: psychologia

MARC

 • 002 $a Competences of a confessor in accompanying a penitent with obsessive-compulsive disorders related to the sacrament of penanse
 • 003 $a JERZY SMOLEŃ (Autor)
 • 003 $b 0000-0003-1655-1248
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 005 $a Praca oryginalna
 • 006 $a Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 52
 • 010 $a 4
 • 011 $a 2082-7067
 • 012 $a 2082-7067
 • 013 $a 10.34766/fetr.v4i52.1138
 • 014 $a https://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR/article/view/1138/780
 • 015 $a 87-94
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, czyli OCD, to zaburzenie neuropsychologiczne, którego głównymi cechami są: nawracające obsesje (myśli natrętne) i kompulsje (czynności natrętne). Dotykają one człowieka, w różnych wymiarach jego codziennego funkcjonowania, obejmując również obszar sakramentalnej spowiedzi. Liczba osób zmagających się z tym zaburzeniem wzrasta z roku na rok. Pokazuje to zarówno praktyka psychologiczna, jak i duszpasterska. Niniejszy artykuł, w swoich założeniach, ma pomóc duszpasterzom w kompetentnym towarzyszeniu tym osobom. Podzielony został na trzy części: pierwsza to kwestie terminologiczne, które powinny usystematyzować wiedzę na ten temat, druga to omówienie sakramentu pokuty w opisywanym kontekście, a trzecia to praktyczne wskazania zarówno teologiczne, jak i psychologiczne, które powinny być cenną pomocą dla duszpasterzy.
 • 020 $a Obsessive-compulsive disorder, OCD, is the neuropsychological disorder whose key features are recurring obsessions (obsessive thoughts) and compulsions (obsessive behaviours).They affecta man in different dimensions of his functioning in ever yday life also involve the area of sacramental confession. The number of people struggling with the disorder is growing year by year. This is demonstrated by both psychological and pastoral practice. This article in its assumptions is going to help priests with effective accompaniment of these people. It is divided into three parts: first, concerns terminological issues that  are to systematize knowledge about that, second, discussion of the sacrament of penance in the described context, and, third, practical suggestions both theological and psychological which should be a valued help for priests.
 • 021 $a kompetencje psychologiczne
 • 021 $a kompetencje teologiczne
 • 021 $a lęk przed spowiedzią
 • 021 $a spowiednik
 • 021 $a zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • 022 $a a confessor
 • 022 $a fear for confession
 • 022 $a obsessive-compulsive disorder
 • 022 $a psychological competences
 • 022 $a theological competences
 • 966 $a psychologia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Psychologii

Dublin Core

Pliki

2022_art_Smoleń J_Competences of a.....pdf (282 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny