Uchwała nr 19/2022/2023 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lutego 2023 r. W sprawie: zmiany Uchwały nr 14/2022/2023 Senatu AIK z dnia 13 grudnia 2022 r. ws. wyboru składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny