Logos i ethos narodu w myśli Feliksa Konecznego a kontekst współczesny

Kolekcja
rozprawy doktorskie
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

 • 001 $a Logos i ethos narodu w myśli Feliksa Konecznego a kontekst współczesny
 • 003 $a Mariusz Jabłoński
 • 004 $a prof. dr hab. Leszek Gawor $b dr hab. Piotr Mazur, prof. AIK
 • 005 $a prof. dr hab. Jan Skoczyński
 • 007 $a 11 grudnia 2020 r. $b Kraków $c 245
 • 008 $a polski
 • 011 $a cywilizacja $a naród $a logos i ethos
 • 012 $a civilization $a nation $a logos and ethos
 • 013 $a Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydział Filozoficzny
 • 015 $a rozprawa doktorska
 • 017 $a nauki humanistyczne
 • 018 $a filozofia
 • 019 $a Rada ds. Stopni Naukowych AIK

Dublin Core