Uchwała nr 1/2021/2022 Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie zagadnień do egzaminu dyplomowego studiów pierwszego stopnia licencjackich na kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej z zakresu Zarządzanie w administracji publicznej

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny