Zarządzenie nr 3/2019/2020 Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zakładu prawa, zarządzania i ekonomii w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny