Zarządzenie nr 11/2019/2020 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej i weryfikacji efektów uczenia się na studiach podyplomowych w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny