Zarządzenie nr 12/2019/2020 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr. Janusza Mółki SJ

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie_nr 12 _habilitacja_dr J. Mólka.pdf (371 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny