Uchwała nr 12/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: zmiany w załączniku do Uchwały nr 1/2020/2021 Senatu AIK z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia kryteriów oceny za działalność naukową w ramach oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

Pliki

Uchwała nr 12_2020_2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie_ zmiany w załączniku do Uchwały nr 1_2020_2021 Senatu AIK z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej z.pdf (249 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny