Zarządzenie nr 1/2020/2021 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dorobku naukowego prof. nadzw. dr hab. Marii Marty Urlińskiej, kandydata na stanowisko profesora Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny