Zarządzenie nr 3/2020/2021 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dorobku naukowego dr. hab. Rafała Lisa, dr. hab. Krzysztofa Matuszka, kandydatów na stanowisko profesora Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny