Lubelsko-warszawski okres w rozwoju naukowym Haliny Taborskiej i jej zainteresowania estetyką angielską

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Lubelsko-warszawski okres w rozwoju naukowym Haliny Taborskiej i jej zainteresowania estetyką angielską
 • Autor/Autorzy: WITOLD CHMIELEWSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Polska Myśl Pedagogiczna
 • Rok: 2022
 • Tom: VIII
 • Numer: 8
 • ISSN: 2450-4572
 • e-ISSN: 2450-4564
 • DOI: 10.4467/24504564PMP.22.018.16071
 • Adres www:: https://www.ejournals.eu/pliki/art/21831/
 • Strony od-do: 347-360
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Halina Taborska, była rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie zdobyła wykształcenie polonistyczne i filozoficzne .Swoje zainteresowania, naukowe w rozważanym okresie skoncentrowała na estetyce angielskiej. Z zakresu tej problematyki napisała pracę doktorską pod kierunkiem prof. Władysława Tatarkiewicza. Publikowała artykuły, sprawozdania i recenzje na temat estetyki angielskiej i innych uczonych zachodnich na łamach takich czasopism, jak: British Journal of Aesthetics (organ The British Society of Aesthetics) ,  „Estetyka”, „Studia Estetyczne” i "Przegląd Humanistyczny”. W czasopiśmie angielskim zamieszczała publikacje związane z dorobkiem naukowym Władysława Tatarkiewicza, Romana Ingardena i innych przedstawicieli nauki polskiej. Rozwinięcie badań nad estetyką angielską i w ogóle zachodnią przybliżyło ten ważny nurt filozoficzny polskiemu środowisku naukowemu w okresie utrudnionego ze względów ideologicznych, do osiągnięć nauki po drugiej stronie żelaznej kurtyny. W przyszłości swoim zainteresowaniami naukowym zbliżyła się do pedagogiki kultury.
  • Halina Taborska, the former rector of the Polish University Abroad in London, studied Polish philology and philosophy, and focused her scientific interests on English aesthetics. She wrote her doctoral thesis on this subject under the supervision of Professor Władysław Tatarkiewicz. She published articles, reports, and reviews on English aesthetics and other Western scholars in such magazines as the “British Journal of Aesthetics” (an organ of the British Society of Aesthetics) , "Aesthetics", "Studia Estetyczne", and "Przegląd Humanistyczny". In English periodicals she published papers related to the scientific achievements of Władysław Tatarkiewicz, Roman Ingarden, and other representatives of Polish science. The development of research on English and Western aesthetics in general brought this important philosophical current closer to the Polish scientific community on the other side of the Iron Curtain in a period made difficult for ideological reasons. In the future, her scientific interests came closer to the pedagogy of culture.
 • Słowa kluczowe:
  • dorobek angielskiej estetyki
  • estetyk
  • filozof
  • historyk sztuki
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Lubelsko-warszawski okres w rozwoju naukowym Haliny Taborskiej i jej zainteresowania estetyką angielską
 • 003 $b 0000-0001-5816-5586
 • 003 $a WITOLD CHMIELEWSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Polska Myśl Pedagogiczna
 • 008 $a 2022
 • 009 $a VIII
 • 010 $a 8
 • 011 $a 2450-4572
 • 012 $a 2450-4564
 • 013 $a 10.4467/24504564PMP.22.018.16071
 • 014 $a https://www.ejournals.eu/pliki/art/21831/
 • 015 $a 347-360
 • 017 $a polski
 • 019 $a Halina Taborska, była rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie zdobyła wykształcenie polonistyczne i filozoficzne .Swoje zainteresowania, naukowe w rozważanym okresie skoncentrowała na estetyce angielskiej. Z zakresu tej problematyki napisała pracę doktorską pod kierunkiem prof. Władysława Tatarkiewicza. Publikowała artykuły, sprawozdania i recenzje na temat estetyki angielskiej i innych uczonych zachodnich na łamach takich czasopism, jak: British Journal of Aesthetics (organ The British Society of Aesthetics) ,  „Estetyka”, „Studia Estetyczne” i "Przegląd Humanistyczny”. W czasopiśmie angielskim zamieszczała publikacje związane z dorobkiem naukowym Władysława Tatarkiewicza, Romana Ingardena i innych przedstawicieli nauki polskiej. Rozwinięcie badań nad estetyką angielską i w ogóle zachodnią przybliżyło ten ważny nurt filozoficzny polskiemu środowisku naukowemu w okresie utrudnionego ze względów ideologicznych, do osiągnięć nauki po drugiej stronie żelaznej kurtyny. W przyszłości swoim zainteresowaniami naukowym zbliżyła się do pedagogiki kultury.
 • 020 $a Halina Taborska, the former rector of the Polish University Abroad in London, studied Polish philology and philosophy, and focused her scientific interests on English aesthetics. She wrote her doctoral thesis on this subject under the supervision of Professor Władysław Tatarkiewicz. She published articles, reports, and reviews on English aesthetics and other Western scholars in such magazines as the “British Journal of Aesthetics” (an organ of the British Society of Aesthetics) , "Aesthetics", "Studia Estetyczne", and "Przegląd Humanistyczny". In English periodicals she published papers related to the scientific achievements of Władysław Tatarkiewicz, Roman Ingarden, and other representatives of Polish science. The development of research on English and Western aesthetics in general brought this important philosophical current closer to the Polish scientific community on the other side of the Iron Curtain in a period made difficult for ideological reasons. In the future, her scientific interests came closer to the pedagogy of culture.
 • 021 $a dorobek angielskiej estetyki
 • 021 $a estetyk
 • 021 $a filozof
 • 021 $a historyk sztuki
 • 022 $a aesthetician
 • 022 $a art historian
 • 022 $a English aesthetics achievements
 • 022 $a philosopher
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

2022_art_Chmielewski W_Lubelsko-Warszawski okres....pdf (638 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny