Zarządzenie nr 12/2020/2021 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Filologia angielska

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 12_2020_2021_Zespół Jakości Kształcenia_01.03.2021.pdf (214 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny