Zarządzenie nr 1/2020/2021 Dyrektora Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zachowania przejrzystości i rozliczalności prowadzonych w Instytucie Filozofii zajęć dydaktycznych w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny