Uchwała nr 8/2018/2019 Rady Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w efektach uczenia się na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia-licencjackich i drugiego stopnia-magisterskich na kierunku Kulturoznawstwo, profil ogólnoakademicki

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny