Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia modyfikacji w programie studiów I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja, profil praktyczny, studia stacjonarne rozpoczynające się w roku 2020/2021

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny