Zarządzenie nr 3/2019/2020 Dyrektora Instytutu Kuluroznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 października 2019 w sprawie powołania Zakładu Historii Kultury Chrześcijańskiej w ramach Katedry Historii Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny