Uchwała nr 6/2020/2021 Rady Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie dopuszczenia do dalszej procedury o. dr. hab. Andrzeja Sarnackiego SJ, kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego (uczelni) Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny