Uchwała nr 10/2020/2021 Rady Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia modyfikacji w programie studiów I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja, profil praktyczny, studia stacjonarne rozpoczynające się w roku 2021/2022

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny