Zarządzenie nr 16/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku dr Bogusławy Bodzioch-Bryły w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie_nr_16_2018_2019.pdf (752 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny