Zarządzenie nr 9/2019/2020 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie określenia terminów składania prac dyplomowych oraz terminów egzaminów dyplomowych w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny