Zarządzenie nr 3/2020/2021 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia oraz Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny