Zarządzenie nr 5/2020/2021 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr hab. Justyny Łukaszewskiej-Haberko, kandydatki na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny