Zarządzenie nr 11/2020/2021 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr. hab. Andrzeja Sarnackiego SJ, kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego (uczelni) Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny