Zarządzenie nr 14/2020/2021 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr. Carla Humphriesa

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie_nr_14_2020_2021.pdf (980 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny