Zarządzenie nr 4/2021/2022 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany składu Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny