Zarządzenie nr 6/2021/2022 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr. hab. Carla Humphriesa, kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego (uczelni) Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny