Zarządzenie nr 11/2021/2022 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie określenia terminów składania prac dyplomowych oraz terminów egzaminów dyplomowych w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny