Zarządzenie nr 12/2021/2022 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr. Jarosława Kucharskiego

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie_nr_12_2021_2022.pdf (982 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny