Zarządzenie nr 38/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 lutego 202 3 r. w sprawie zasad przyznawania nagród pracownikom zatrudnionym w grupie pracowników badawczych i badawczo dydaktycznych za osiągnięcia naukowe opublikowane w okresie od 1.02.2022 do 31.12.2022 r. (zwane dalej publikacjami naukowymi).

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 38-2022-2023 Rektora AIK ws. zasad przyznawania nagród za osiągnięcia naukowe 2022.pdf (331 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny