Zarządzenie nr 40/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. aktualizacji katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych od roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny