Obawy i niepokoje ludzi późnego średniowiecza w Europie Zachodniej na wybranych przykładach

Kolekcja
rozprawy doktorskie
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

 • 001 $a Obawy i niepokoje ludzi późnego średniowiecza w Europie Zachodniej na wybranych przykładach
 • 003 $a Agata Świerczek
 • 004 $a dr hab. Grzegorz Myśliwski $b dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ
 • 005 $a prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska
 • 006 $a dr Łukasz Burkiewicz
 • 007 $a 19 listopada 2020 r. $b Kraków $c 329
 • 008 $a polski
 • 011 $a kultura europejska
 • 012 $a culture of Europe
 • 013 $a Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydział Filozoficzny
 • 015 $a rozprawa doktorska
 • 017 $a nauki humanistyczne
 • 018 $a nauki o kulturze i religii
 • 019 $a Rada ds. Stopni Naukowych AIK

Dublin Core