Tradycje chrześcijańskie w doświadczeniach rodziny wielopokoleniowej. Perspektywa pedagogiczna

Kolekcja
rozprawy doktorskie
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

 • 001 $a Tradycje chrześcijańskie w doświadczeniach rodziny wielopokoleniowej. Perspektywa pedagogiczna
 • 003 $a Danuta Kądziołka
 • 004 $a prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz $b dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
 • 005 $a ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ
 • 006 $a ks. dr Janusz Mółka SJ
 • 007 $a 1 grudnia 2022 r. $b Kraków $c 564
 • 008 $a polski
 • 011 $a pedagogika międzykulturowa $a pedagogika religii
 • 012 $a intercultural pedagogy $a pedagogy of religious
 • 013 $a Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydział Pedagogiczny
 • 015 $a rozprawa doktorska
 • 017 $a nauki społeczne
 • 018 $a pedagogika
 • 019 $a Rada ds. Stopni Naukowych AIK

Dublin Core