Il cardinale Adam Kozłowiecki SJ (1911–2007) e il papa San Giovanni Paolo II (1920–2005)

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Il cardinale Adam Kozłowiecki SJ (1911–2007) e il papa San Giovanni Paolo II (1920–2005)
 • Autor:
 • Strony od-do: 165–180
 • Tytuł monografii: Patrimonium Ecclesiae Christi tradere. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Kopcowi z okazji 75–lecia urodzin, 50–lecia prezbiteratu, 30–lecia sakry biskupiej i 40–lecia pracy naukowej, T. 2 Gratulantes
 • Wydawca: Uniwersytet Opolski
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Opole
 • Adres URL: http://wt.uni.opole.pl/ksiega-pamiatkowa-dla-ks-bp-prof-jana-kopca/
 • Abstrakt w j. polskim: Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) i papież św. Jan Paweł II (1920-2005). Wiek XX naznaczony jest niegodną człowieka ideologią faszystowską i komunistyczną oraz tragedią II wojny światowej, która przyniosła cierpienia i śmierć milionów ludzi. Jednocześnie w XX w. nie brak postaci, które wierne Ewangelii Jezusa pozostawiły po sobie trwałe ślady miłości, miłosierdzia i zaangażowania w obronie człowieka i jego godności. Do grona budowniczych cywilizacji miłości XX w. trzeba zaliczyć dwóch wielkich Polaków: papieża św. Jana Pawła II (1920-2005) oraz kard. Adama Kozłowieckiego SJ (1911-2007), który po cudownym uwolnieniu z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau k. Monachium udał się do Rodezji Północnej w Afryce (obecnie Zambia) i jako misjonarz poświęcił jej 61 lat życia. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą próbę przedstawienia wieloletniej przyjaźni łączącej papieża Jana Pawła II i pierwszego biskupa Lusaki A. Kozłowieckiego. Początki tej przyjaźni - papieża i jezuity - sięgają obrad Soboru Watykańskiego II. Później obydwaj hierarchowie Kościoła spotykali się wiele razy w Rzymie oraz podczas pielgrzymek papieża do Polski i krajów afrykańskich. Prowadzili także stałą wymianę korespondencji. Przyjaźń papieża i jezuity przetrwała aż do śmierci Jana Pawła II w 2005 r. W pogrzebie papieża wziął udział również jego rodak i przyjaciel, wówczas emerytowany biskup Lusaki i prosty wikary na stacji misyjnej w Mpunde (Zambia) - kard. A. Kozłowiecki, który w ten sposób złożył hołd swojemu wyjątkowemu przyjacielowi.
 • Abstrakt w j. angielskim: Cardinal Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) and Pope St John Paul II (1920-2005). The twentieth century was marked by fascist and com- munist ideologies, as well as the tragedy of World War II, which brought suf- fering and death to millions of people. At the same time, in the twentieth century, there was no lack of people who were faithful to the Gospel of Jesus and left a permanent mark of love, mercy and commitment in defence of man and his dignity. Among the builders of the twentieth century civilization of love, two great Poles must be considered: Pope St. John Paul II (1920-2005) and Adam Cardinal Kozłowiecki SJ (1911-2007), who after a miraculous re- lease from the German concentration camp in Dachau near Munich went to Northern Rhodesia (now Zambia) in Africa and, as a missionary, devoted 61 years of his life to this country. This article is the first attempt to present many years of the friendship between Pope John Paul II and the first Bishop of Lu­saka, Adam Kozłowiecki. The origins of the friendship between the Pope and the Jesuit go back to the Second Vatican Council (1962-1965). Later, the two hierarchs of the Church met many times in Romę and during the Popes pil- grimages to Poland and the African countries. They also conducted a con- stant exchange of correspondence. The friendship of the Pope and the Jesuit endured until the death of John Paul II in 2005. The Popes funeral was also attended by his fellow countryman and friend, the retired Bishop of Lusaka and simple curate at the mission station in Mpunde (Zambia), Adam Cardi­nal Kozłowiecki, who thus paid tribute to his special friend.
 • Słowa kluczowe w j. polskim:
  • kard. Adam Kozłowiecki SJ
  • papież św. Jan Paweł II
  • Zambia
 • Struktura:
  • Wydział Filozoficzny
  • Instytut Kulturoznawstwa
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Il cardinale Adam Kozłowiecki SJ (1911–2007) e il papa San Giovanni Paolo II (1920–2005)
 • 003 $a STANISŁAW CIEŚLAK (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-9079-4793
 • 003 $f Piotr Górecki (Redaktor)
 • 003 $f Jan Pyka (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 165–180
 • 008 $a 1 (8)
 • 009 $a włoski
 • 011 $b http://wt.uni.opole.pl/ksiega-pamiatkowa-dla-ks-bp-prof-jana-kopca/
 • 012 $a Patrimonium Ecclesiae Christi tradere. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Kopcowi z okazji 75–lecia urodzin, 50–lecia prezbiteratu, 30–lecia sakry biskupiej i 40–lecia pracy naukowej, T. 2 Gratulantes
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Uniwersytet Opolski
 • 015 $a Opole
 • 017 $a 978-83-67399-08-1
 • 021 $a Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) i papież św. Jan Paweł II (1920-2005). Wiek XX naznaczony jest niegodną człowieka ideologią faszystowską i komunistyczną oraz tragedią II wojny światowej, która przyniosła cierpienia i śmierć milionów ludzi. Jednocześnie w XX w. nie brak postaci, które wierne Ewangelii Jezusa pozostawiły po sobie trwałe ślady miłości, miłosierdzia i zaangażowania w obronie człowieka i jego godności. Do grona budowniczych cywilizacji miłości XX w. trzeba zaliczyć dwóch wielkich Polaków: papieża św. Jana Pawła II (1920-2005) oraz kard. Adama Kozłowieckiego SJ (1911-2007), który po cudownym uwolnieniu z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau k. Monachium udał się do Rodezji Północnej w Afryce (obecnie Zambia) i jako misjonarz poświęcił jej 61 lat życia. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą próbę przedstawienia wieloletniej przyjaźni łączącej papieża Jana Pawła II i pierwszego biskupa Lusaki A. Kozłowieckiego. Początki tej przyjaźni - papieża i jezuity - sięgają obrad Soboru Watykańskiego II. Później obydwaj hierarchowie Kościoła spotykali się wiele razy w Rzymie oraz podczas pielgrzymek papieża do Polski i krajów afrykańskich. Prowadzili także stałą wymianę korespondencji. Przyjaźń papieża i jezuity przetrwała aż do śmierci Jana Pawła II w 2005 r. W pogrzebie papieża wziął udział również jego rodak i przyjaciel, wówczas emerytowany biskup Lusaki i prosty wikary na stacji misyjnej w Mpunde (Zambia) - kard. A. Kozłowiecki, który w ten sposób złożył hołd swojemu wyjątkowemu przyjacielowi.
 • 022 $a Cardinal Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) and Pope St John Paul II (1920-2005). The twentieth century was marked by fascist and com- munist ideologies, as well as the tragedy of World War II, which brought suf- fering and death to millions of people. At the same time, in the twentieth century, there was no lack of people who were faithful to the Gospel of Jesus and left a permanent mark of love, mercy and commitment in defence of man and his dignity. Among the builders of the twentieth century civilization of love, two great Poles must be considered: Pope St. John Paul II (1920-2005) and Adam Cardinal Kozłowiecki SJ (1911-2007), who after a miraculous re- lease from the German concentration camp in Dachau near Munich went to Northern Rhodesia (now Zambia) in Africa and, as a missionary, devoted 61 years of his life to this country. This article is the first attempt to present many years of the friendship between Pope John Paul II and the first Bishop of Lu­saka, Adam Kozłowiecki. The origins of the friendship between the Pope and the Jesuit go back to the Second Vatican Council (1962-1965). Later, the two hierarchs of the Church met many times in Romę and during the Popes pil- grimages to Poland and the African countries. They also conducted a con- stant exchange of correspondence. The friendship of the Pope and the Jesuit endured until the death of John Paul II in 2005. The Popes funeral was also attended by his fellow countryman and friend, the retired Bishop of Lusaka and simple curate at the mission station in Mpunde (Zambia), Adam Cardi­nal Kozłowiecki, who thus paid tribute to his special friend.
 • 023 $a kard. Adam Kozłowiecki SJ
 • 023 $a papież św. Jan Paweł II
 • 023 $a Zambia
 • 024 $a Card. Adam Kozłowiecki SJ
 • 024 $a Pope St. John Paul II
 • 024 $a Zambia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa
 • 999 $a nauki o kulturze i religii

Dublin Core