Zarządzenie nr 42/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznej Teczki Studenta w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny