"Mit offenen Händen”. Adam Kardinal Kozłowiecki SJ (1911–2007)

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: "Mit offenen Händen”. Adam Kardinal Kozłowiecki SJ (1911–2007)
 • Autor:
 • Strony od-do: 141–153
 • Tytuł monografii: Iucunditas cordis – haec est vita hominis. Księga Jubileuszowa dla dr. hab. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM w 25. rocznicę święceń kapłańskich
 • Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
 • Rok wydania: 2023
 • Miejsce wydania: Sandomierz
 • Adres URL: https://www.kul.pl/iucunditas-cordis-haec-est-vita-hominis-ksiega-jubileuszowa-dla-dr-hab-aleksandra-krzysztofa-sitnika-ofm-w-25-rocznice-swiecen-k,art_101675.html
 • Abstrakt w j. polskim: 29 kwietnia 1945 roku, po przeszło pięciu latach pobytu w niemieckich więzie­niach i obozach koncentracyjnych, ks. Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) docze­kał się uwolnienia przez żołnierzy amerykańskich z niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau k. Monachium. Z wdzięczniości za uwolnienie udał się na misję do Rodezji Północnej (obecnie Zambia), gdzie już od kilkudzie­sięciu lat pracowali polscy jezuici. Afryce i jej mieszkańcom poświęcił 61 lat życia. Był pasterzem ludu zambijskiego. Tworzył struktury Kościoła katolickiego w Zam­bii, wznosił kościoły, kaplice, szkoły, szpitale i sierocińce. W swojej posłudze miał na uwadze integralny rozwój całego społeczeństwa. Zwalczał segregację rasową oraz przyczynił się do uzyskania niepodległości przez Zambię w 1964 roku. Swoje wspomnienia z niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych zawarł w publika­cji Ucisk i strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945, która po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1967 roku w Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy w Krakowie. Książka stanowi wstrząsające świadectwo niemieckiego barbarzyństwa i okru­cieństwa wobec podbitych ludów i narodów podczas II wojny światowej. Mimo bolesnych przeżyć obozowych ks. kard. Adam Kozłowiecki SJ pozostał do końca pogodnym człowiekiem o sercu bez granic, który głosił swoim życiem wyższość Ewangelii miłości i miłosierdzia nad hitlerowską ideologią pogardy i nienawiści.
 • Abstrakt w j. angielskim: On April 29,1945, after morę than five years in German prisons and concen- tration camps, Fr. Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) was released by American soldiers from the German Nazi concentration camp in Dachau near Munich. In gratitude for his release, he went on a mission to Northern Rhodesia (now Zambia), where Polish Jesuits had been working for several decades. He devoted 61 years of his life to Africa and its inhabitants. He was a shepherd of the Zam- bian people. He created the structures of the Catholic Church in Zambia and erected churches, chapels, schools, hospitals and orphanages. In his service, he had in mind the integral development of the entire society. He combated racial segregation and contributed to independence for Zambia in 1964. He included his memories of German prisons and concentration camps in the publication Oppression and distress. A diary of a prisoner 1939-1945, which was first publis- hed in 1967 by the Publishing House of the Apostolate of Prayer in Kraków. The book is a shocking testimony of German barbarism and cruelty to the conquered peoples and nations during World War II. Despite the painful experiences in the camp, Fr. Cardinal Adam Kozłowiecki SJ remained, until the end, a cheerful man with a heart without borders, who proclaimed, with his life, the superiority of the Gospel of love and mercy over the Nazi ideology of contempt and hatred.
 • Słowa kluczowe w j. polskim:
  • jezuicka misja w Zambii
  • ks. kard Adam Kozłowiecki SJ
  • niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Dachau
  • publikacja Ucisk i strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945
 • Struktura:
  • Wydział Filozoficzny
  • Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a "Mit offenen Händen”. Adam Kardinal Kozłowiecki SJ (1911–2007)
 • 003 $a STANISŁAW CIEŚLAK (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-9079-4793
 • 003 $f Tomasz Moskal (Redaktor)
 • 005 $a Monografia naukowa
 • 006 $a 141–153
 • 008 $a 5
 • 009 $a niemiecki
 • 011 $b https://www.kul.pl/iucunditas-cordis-haec-est-vita-hominis-ksiega-jubileuszowa-dla-dr-hab-aleksandra-krzysztofa-sitnika-ofm-w-25-rocznice-swiecen-k,art_101675.html
 • 012 $a Iucunditas cordis – haec est vita hominis. Księga Jubileuszowa dla dr. hab. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM w 25. rocznicę święceń kapłańskich
 • 013 $a 2023
 • 014 $c Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
 • 015 $a Sandomierz
 • 017 $a 978-83-8101-550-9
 • 021 $a 29 kwietnia 1945 roku, po przeszło pięciu latach pobytu w niemieckich więzie­niach i obozach koncentracyjnych, ks. Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) docze­kał się uwolnienia przez żołnierzy amerykańskich z niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau k. Monachium. Z wdzięczniości za uwolnienie udał się na misję do Rodezji Północnej (obecnie Zambia), gdzie już od kilkudzie­sięciu lat pracowali polscy jezuici. Afryce i jej mieszkańcom poświęcił 61 lat życia. Był pasterzem ludu zambijskiego. Tworzył struktury Kościoła katolickiego w Zam­bii, wznosił kościoły, kaplice, szkoły, szpitale i sierocińce. W swojej posłudze miał na uwadze integralny rozwój całego społeczeństwa. Zwalczał segregację rasową oraz przyczynił się do uzyskania niepodległości przez Zambię w 1964 roku. Swoje wspomnienia z niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych zawarł w publika­cji Ucisk i strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945, która po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1967 roku w Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy w Krakowie. Książka stanowi wstrząsające świadectwo niemieckiego barbarzyństwa i okru­cieństwa wobec podbitych ludów i narodów podczas II wojny światowej. Mimo bolesnych przeżyć obozowych ks. kard. Adam Kozłowiecki SJ pozostał do końca pogodnym człowiekiem o sercu bez granic, który głosił swoim życiem wyższość Ewangelii miłości i miłosierdzia nad hitlerowską ideologią pogardy i nienawiści.
 • 022 $a On April 29,1945, after morę than five years in German prisons and concen- tration camps, Fr. Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) was released by American soldiers from the German Nazi concentration camp in Dachau near Munich. In gratitude for his release, he went on a mission to Northern Rhodesia (now Zambia), where Polish Jesuits had been working for several decades. He devoted 61 years of his life to Africa and its inhabitants. He was a shepherd of the Zam- bian people. He created the structures of the Catholic Church in Zambia and erected churches, chapels, schools, hospitals and orphanages. In his service, he had in mind the integral development of the entire society. He combated racial segregation and contributed to independence for Zambia in 1964. He included his memories of German prisons and concentration camps in the publication Oppression and distress. A diary of a prisoner 1939-1945, which was first publis- hed in 1967 by the Publishing House of the Apostolate of Prayer in Kraków. The book is a shocking testimony of German barbarism and cruelty to the conquered peoples and nations during World War II. Despite the painful experiences in the camp, Fr. Cardinal Adam Kozłowiecki SJ remained, until the end, a cheerful man with a heart without borders, who proclaimed, with his life, the superiority of the Gospel of love and mercy over the Nazi ideology of contempt and hatred.
 • 023 $a jezuicka misja w Zambii
 • 023 $a ks. kard Adam Kozłowiecki SJ
 • 023 $a niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Dachau
 • 023 $a publikacja Ucisk i strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945
 • 024 $a Fr. Cardinal Adam Kozłowiecki SJ
 • 024 $a German Nazi concentration camp in Dachau
 • 024 $a Jesuit mission in Zambia
 • 024 $a publication Oppression and distress. A diary ofa prisoner 1939-1945
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
 • 999 $a nauki o kulturze i religii

Dublin Core